Misstand (grieven) melden

Misstanden gesignaleerd?

De Belgium Assembly behandelt geconstateerde misstanden van de Mensen die in het gebied wonen dat thans bekend staat als België.

Een Assembly (op landelijk, regionaal en lokaal niveau) is een erkende manier om gemeenschappen bij elkaar te brengen om het leven van de mensen, dieren en planten te verbeteren en te beschermen. We horen daarom graag uw zorgen (uw grieven) over zaken die het leven en welzijn verstoren of verhinderen. In en met de (landelijke, regionale of lokale) Assemblies worden oplossingen voorgesteld die de misstand kunnen opheffen en het algemeen belang zullen dienen.

 • De overeenkomsten in de Resolutie Van Eensgezindheid schenden
 • Overtreding van de lidmaatschapsovereenkomst
 • Overtreding van de statuten
 • De gedragscode schenden van het huishoudelijk reglement
 • Het niet bekendmaken van een belangenconflict
 • Crimineel gedrag waarbij schade of verlies wordt veroorzaakt
 • Het niet volgen van de klachtenprocedures
 • Aantoonbare vooringenomenheid
 • Niet presteren en verantwoordelijk zijn voor de officiële verantwoordelijkheden in de Assembly.
 • Laster.
 • Je zin niet krijgen is geen klacht
 • Het niet krijgen van een functie die je wilt is geen klacht
 • Niet houden van de manier waarop iemand denkt is geen klacht
 • Iemand niet persoonlijk aardig vinden is geen reden voor een klacht
 • Het niet gebruiken van uw ideeën is geen basis voor een klacht
 • Het missen van een vergadering door een ander, vanwege persoonlijke behoeften, is geen basis voor een klacht.

Melding doen van een misstand (grieven)