Project Indienen

In het belang van iedereen

Heeft u een fijn project in gedachten dat u graag wilt uitvoeren, of ziet u situaties die absoluut verbetering behoeven, kom dan in actie en neem initiatief om het idee/project of de kwestie hier in kort bestek in te dienen bij de Belgium Assembly.

Voor nieuwe projectinzendingen kunt u met bijgaand formulier ons een korte beschrijving geven van uw project/ idee en eventuele vragen of opmerkingen meegeven. Voor het officieel indienen van een project, wordt u verzocht een uitgebreider projectplan met onderbouwing/ bewijzen aan te leveren:

~ Beschrijving
~ Project businessplan
~ Financieel plan en tijdschema

Alle projecten worden door het comité Projectmanagement gecheckt op aannemelijkheid en passendheid binnen de kaders van de Belgium de jure Assembly. Een belangrijk toetsingskader is dat projecten ten goede komen voor het hele land en haar inwoners.
Projecten worden uitgevoerd in volle verantwoordelijkheid van de projectverantwoordelijke, daarbij begeleid door het Project management team van de assembly. De aanvrager van een project behoud kan vrij handelen als soeverein mens binnen de gemaakte afspraken tot uitvoering van het ingediende project.

Hoe gaan we te werk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Inhoud wissel
Inhoud wissel
Inhoud wissel

Schrijf ons aan