Openbare
Bekendmakingen

OFFICIELE BEKENDMAKING
& CERTIFICERING

van België

Plaats van publicatie binnenkort op de Website van de PGSD

Over de Belgische Volksvergadering

Openbare BEKENDMAKING 27 augustus 2021

Heden 27 augustus 2021, wordt verkondigd dat wij MENSEN, levend in het gebied gekend als BELGIË, ons hebben verenigd en de BELGIUM DE JURE ASSEMBLY hebben gevestigd, de nationale volksvergadering, om de rechtmatig toebehorende geboorterechten terug bij de rechtmatige eigenaar te brengen:
DE MENSEN VAN DIT LAND.
Er is een nieuw tijdperk aangebroken waarbij de overheidsstructuren die wij tot op heden gekend hebben ten einde zijn.

De BELGIUM DE JURE ASSEMBLY heeft tot doel:

● om nieuwe en transparante structuren te creëren, die de oorspronkelijke
NATUURWETTEN en het GEWOONTERECHT in ere herstellen.

● om de Mensen van dit land RECHT te doen uit hun onvervreemdbare vrijheid en
integriteit, om de natuur en aarde op duurzame en ethische wijze te herstellen. Dit vanuit de 5 Universele Menselijke Waarden:
Vrede, Liefde, Waarheid, Geweldloosheid en Zuiver gedrag.

De BELGIUM DE JURE ASSEMBLY verwelkomt alle Mensen, alle bedrijven en organisaties, die deze waarden en doelen delen en zich willen verbinden.

Kennisgeving aan principaal is kennisgeving aan agent. Kennisgeving aan agent is kennisgeving aan principaal.

cropped-De-Jure-Assembly-06-logo.jpg

Wil je meer weten over de achtergrond die leidde tot het oprichten van de volksvergadering, dan kan deze uitleg een eerste aanzet zijn. 

Daarna kun je aansluiten bij de wekelijke Assembly die aangekondigd wordt op de pagina bijeenkomsten. 

Dit is de link om aan te sluiten bij de vergadering die start om 19:30 (inloop vanaf 19:00 u)